Inschrijfformulier Jonge Honden Dag 23 juni 2024

Kringgroep Oost-Overijssel van de Nederlandse Boxerclub

Datum:

Keurmeester:

Zondag, 23 juni 2024 
Dhr. J. Liet

Inschrijving sluit op 13 juni 2024

*(reu e/o teef met min.3 of max.5 nakomelingen, waarbij reu e/o teef moeten voldoen aan hetgeen gesteld in het K.R. van de Raad van Beheer.)
Het verschuldigde bedrag dient tegelijk met de inschrijving te worden voldaan.
Niet betaalde inschrijvingen worden niet geaccepteerd.

Betaling: IBAN-nummer NL39 RABO 038.03.02.209 t.n.v.
Kringgroep Oost Overijssel o.v.v. Naam en stamboom-nummer hond.
Opgelet: als de hond, om medische redenen, gecoupeerd is aan de staart dient
hiervan een officieel dierenarts-attest getoond te kunnen worden. Cryptorchide
of Monorchide reuen zijn niet toegelaten. De ingeschreven honden dienen een
officiële FCI-stamboom te bezitten