Nieuws

Jonge Honden Dag – 3 juli 2022

Uitslagen Jonge Honden Dag

Kringgroep Oost-Overijssel van de Nederlandse Boxerclub

Datum:

Zondag, 3 juli 2022

Keurmeester:

Dhr. M. Wisman

Reuen

Teven

3 en 4 maanden:

 1. Cheff Calimero v.d. Noaberboxers
 2. Chase v.d. Noaberboxers                

3 en 4 maanden:

 1. Vyna vh Babshof
 2. Ayleen fan ’t Suderein
 3. Chenna v.d. Noaberboxers

5 en 6 maanden:

 1. Straus Fan Optica State
 2. Sam (socks) Fan Optica State
 3. Try Out van Rusticana

5 en 6 maanden:

 1. Skylge Fan Optica State

 

7 en 8 maanden:

 1. Qatar van Rusticana

7 en 8 maanden:

     1. Karolientje van Alkaios

     2. Ziggy fan ’t Suderein

     3. Gerreke van Alkaios

9 tot 12 maanden:

 1. Axl Rose van de Goudvleugel
 2. Sandor Hekselse Lofje

9 tot 12 maanden:

 1. Gin Tonic van Boranka
 2. Xandrea V. Esprit’s Estancia
 3. Nina

12 tot 15 maanden:

 1. Capo Diamond Dell didi
 2. Score (Ludovico) v.d. Meerpaal

12 tot 15 maanden:

 1. Almadinaks Shira
 2. Sascha van de Meerpaal
 3. Summer van de Meerpaal

15 tot 18 maanden:

 1. Alex van Freroxa Boxers (Woekie)

15 tot 18 maanden:

 Geen inschrijvingen

Veteranen (vanaf 7 jaar):

 1. Diego van het Rosenrijkerhof
 2. Ducko

Veteranen (vanaf 7 jaar):

 1. Almera’s Evelina
 2. Mea Lisan vd Meerpaal

3.    Branca Benthe          

 

Nakomelingengroepen:

 1. Van de Meerpaal
 2. Van de Noaberboxers

 

Beste reu:

Capo Diamond Dell didi

 

Beste teef:

Vyna vh Babshof

 

Beste boxer van de dag:

Capo Diamond Dell didi

Inschrijfformulier Jonge Honden Dag

Kringgroep Oost-Overijssel van de Nederlandse Boxerclub

Datum:

Zondag, 3 juli 2022

Keurmeester:

Dhr. M. Wisman

Inschrijving sluit op 19 juni 2022

*(reu e/o teef met min.3 of max.5 nakomelingen, waarbij reu e/o teef moeten voldoen aan hetgeen gesteld in het K.R. van de Raad van Beheer.)
Het verschuldigde bedrag dient tegelijk met de inschrijving te worden voldaan.
Niet betaalde inschrijvingen worden niet geaccepteerd.

Betaling: IBAN-nummer NL39 RABO 038.03.02.209 t.n.v.
Kringgroep Oost Overijssel o.v.v. Naam en stamboom-nummer hond.
Opgelet: als de hond, om medische redenen, gecoupeerd is aan de staart dient
hiervan een officieel dierenarts-attest getoond te kunnen worden. Cryptorchide
of Monorchide reuen zijn niet toegelaten. De ingeschreven honden dienen een
officiële FCI-stamboom te bezitten

INFORMATIE JONGE HONDEN DAG

WAT IS EEN JONGE HONDEN DAG (JHD)

Een JHD is een leuke manier om eens te zien hoe een boxerkeuring verloopt en te horen wat een keurmeester vindt van het uiterlijk en gedrag van je hond. Op deze dag wordt er rekening mee gehouden dat het de eerste keuring/show is voor veel deelnemers, zowel voor de onervaren jonge Boxer, als voor de onervaren Boxereigenaar. Het is vooral een dag met veel jonge Boxers en hun eigenaren en waarbij je kennis kunt maken met eventuele nestgenoten van je hond, een dag om ervaringen uit te wisselen met andere eigenaren en fokkers.

VOOR WIE BESTEMD

De dag is bestemd voor jonge Boxers, die op de dag van de keuring zelf  in ieder geval de leeftijd van 3 maanden hebben bereikt en nog geen 19 maanden oud zijn. Daarnaast kunnen oudere honden  vanaf 7 jaar meedoen in de Veteranenklasse. De eigenaren van de honden hoeven geen lid te zijn van de Nederlandse boxer club (NBC). Wel dient de hond in het bezit te zijn van een stamboom. Boxers zonder een door de FCI erkende stamboom, zijn uitgesloten van deelname. De keuring vindt plaats volgens de regels van de meest recente versie van het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. Dit betekent o.a. dat zieke, cryptorchide of monorchide reuen, aan de staart en / of oren gecoupeerde Boxers, uitgesloten zijn van deelname, in welke klasse dan ook. Daarnaast dient een Boxer volgens de rasstandaard, niet meer dan 1 / 3 wit te hebben. Witte Boxers hebben derhalve dan ook een niet erkende kleur. Het bestuur van de NBC staat deelname, buiten mededinging, van deze honden toe.

HOE GAAT ZO’N DAG IN ZIJN WERKING

De keuring begint om 10.00 uur. Je meldt je bij het secretariaat en daar krijg je o.a. je draagnummer en de catalogus. Het draagnummer dient in de ring zichtbaar gedragen te worden. De keuringen vinden buiten plaats. Er is daardoor weinig of geen beschutting op het terrein zelf. Een partytent of iets dergelijks voldoet in zo’n geval prima. Een stoel voor jezelf en een bench (met toebehoren) voor de hond is geen overbodige luxe. Dan kan de hond rustig en op een vertrouwd plekje wachten tot hij / zij aan de beurt is.

In de catalogus staat de volgorde van de klasses waarin de Boxers zijn ingedeeld. We beginnen met de jongste klasse van 3 en 4 maanden. Per klasse worden eerst de reuen gekeurd, daarna de teven.

De ringmeester roept de nummers af van de honden die in de ring verwacht worden, maar hou dit zelf ook in de gaten. Het op tijd bij de ring zijn is en blijft je eigen verantwoordelijkheid. In de ring lopen alle honden van de klasse een paar rondjes, het laagste nummer loopt voorop. De hond loopt links van de handler, dus tussen jou en de keurmeester. Daarna wordt elke hond individueel gekeurd.

Het is de bedoeling dat je bij de individuele keuring de hond zo neerzet dat de keurmeester hem van opzij kan zien. De keurmeester kijkt naar het totaalbeeld, gebit, hoekingen, verhoudingen, gangwerk e.d.. Om het gangwerk goed te kunnen beoordelen, zal de keurmeester de hond willen zien draven.

Als de keurmeester klaar is met het keuren van je hond, mag je in de ring achteraan de rij aansluiten.

Het blijft belangrijk dat je hond netjes blijft staan, want ook tijdens het keuren kijkt de keurmeester naar alle honden in de klasse. Wanneer iedere hond uit de klasse gekeurd is zal de keurmeester bepalen welke 4 honden in de middag mogen terug komen voor plaatsing.

Nadat in alle klassen de honden individueel gekeurd zijn, komen de geplaatste honden per klasse in de middag opnieuw in de ring. Eerst de reuen en dan de teven. De keurmeester laat de honden weer even lopen, bekijkt ze nogmaals en gaat daarna tot plaatsing van de nummers 1 t/m 4 over. Zodra alle klassen gekeurd zijn, komen de nummers 1 uit iedere klassen opnieuw in de ring. Uiteraard ook weer eerst alle reuen met nummer 1,  dan alle teven met nummer 1. Uit deze honden wordt dan resp. de Beste Reu, de Beste Teef en de Beste van de Dag gekozen. Ook wordt de Beste Veteraan en Beste Fokgroep / Nakomelingen groep bekend gemaakt.

Alle honden krijgen aan het eind een geschreven keurverslag en oorkonde.

WAT NEEM JE MEE OP EEN JHD

Voor de hond:

 • Inschrijfbewijs
 • Dierenpaspoort
 • Bench
 • Stuk plastic wat bij regen de bench af kan dekken
 • Kleedje of bedje voor in de bench
 • Fles of jerrycan water en bak voor eten en drinken
 • Halsband / showketting / slipketting en lange riem (eventueel showlijn)
 • Handdoek om de hond schoon te poetsen mocht hij / zij zich vies gemaakt hebben
 • Speeltje
 • Poepzakjes

Voor jezelf:

 • Stoeltje
 • Makkelijk zittende kleding en schoenen om in de ring te lopen
 • Regenkleding
 • Veiligheidsspeld voor het draagnummer
Set your categories menu in Theme Settings -> Header -> Menu -> Mobile menu (categories)
Scroll To Top